Alapkő 2009/1. Húsvét

2009/1. Húsvéti szám

Alapko 2009 husvet.pdf — PDF document, 1860Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A
LAPKŐ
 
A Monori Evangélikus Egyházközség lapja 
2009/1. szám 
 
Selmeczi Lajos Péter 
Van-e másik… 
Tavasz van – újra. Téli „halotti” állapotából most ébred a természet. Sokan 
gondolják – tévesen –, hogy a húsvét a természet éledésének az ünnepe. Az 
évszakok körforgása során a tavaszt a nyár követi, a nyarat az ősz, az őszt 
a tél, hogy azután újra kezdődjön az egész elölről. 
Az emberiség egy jelentős része örömmel, megnyugvással és nagyon 
szívesen venné tudomásul, hogy ez így van az élet minden területén: nem 
baj, ha elmúlik valami, majd jön helyette más. Az elszalasztott lehetőséget 
majd  új  lehetőség  követi.  Elment  a  busz,  mert  késve  értem  a  megállóba? 
Majd  jön  másik.  Elszakadt  egy  ruha,  mert  nem  vigyáztam  rá?  Előveszek 
egy másikat. 
Nem  tetszik  a  főnöknek  a  beosztott  viselkedése,  munkája?  Elküldi, 
mert  –  a  klasszikust  idézve  –  „van  másik!”  De  ha  már  itt  tartunk:  Kor-
mányváltás?  „Van  másik!”  Miniszterelnök-váltás?  „Van  másik!”  Reform, 
megszorítás? „Van másik!” 
Egészségügyi  problémák,  betegség?  Ha  az  egyikből  kilábalunk,  „van 
másik”. És mindezek tetejébe: hiába gondolják sokan, hogy a halállal min-
dennek vége, itt is igaz a „van másik”. És ez az ember igazi tragédiája… 
Isten  ítélete  emberi  létünkön,  hogy  földi  életünk  után  meg  kell  áll-
nunk  az  Ő  ítélőszéke  előtt,  és  szembe  kell  néznünk  mindannak  a  követ-
kezményével,  amit  földi  életünk  során  tettünk,  mondtunk,  gondoltunk, 
elkövettünk.  Amennyiben  elmarasztal  bennünket,  ítéletünk  a  kárhozat,  a 
második halál. – Igen, „van másik”! Ha nem vesszük komolyan, akkor is. 
Ha  nem  gondolunk  rá,  akkor  is.  Hiába  próbáljuk  tagadni,  nem  menekül-
hetünk  előle.  A  bűnt  meg  kell  büntetnie  Istennek,  különben  igazságtalan 
lenne. 
De hogyan fér meg egymás mellett az igazságos büntetés és a menteni 
akaró  szeretet?  Úgy,  hogy  azt  a  (jogos)  büntetést,  melyet  az  ember  nem 
tudna elhordozni, mert nem lenne képes rá, Isten Fia, Jézus Krisztus vállal-
ta magára helyettünk. Ő meghalt azért, hogy mi élhessünk. Vállalta a bün-
tetést  egyszer  s  mindenkorra.  Magára  vállalta  mindazt,  ami  elválaszt(hat) 
minket Istentől, hogy többé ne legyen semmi vád ellenünk. Ö szenvedte el 
a büntetést, a „másik” halált, és ezzel megnyitotta számunkra az utat Isten 
szeretetéhez. A teljes győzelmet pedig feltámadásával aratta, hogy a máso-
dik  halál  hatalmát  végleg  megtörje.  Ezért  mondhatja  húsvét  ünnepének 
igéjében: „…halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál 
és a pokol kulcsai.”
 (Jel 1,18) 
Pont.  Nincs  folytatás.  Nincs  „majd  jön  másik”.  Csak  Ő  van  és  az  Ő 
végleges győzelme. Ezt ünnepeljük húsvétkor. 
 
 
 
Pilinszky János 
Harmadnapon 
És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ. 
Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szive – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 
„Nem sötét a keresztfa már, 
Húsvét után fényárban áll. 
Kitárult a menny kapuja, 
Zengjen szívünk: Halleluja!” 
(Evangélikus Énekeskönyv, 
219. ének, 4. versszak) 
background image
N
AGYVILÁG
 
 
Húsvét Kanadában 
Az első húsvétom Kanadában 2007 tavaszán volt. A fél év 
alatt,  amit  addig  az  országban  töltöttem,  már  kezdtem 
hozzászokni,  hogy  minden  ünnep  hasonlít  az  otthonira, 
de igazából egy icipicit mégis más. Ez alól természetesen a 
húsvét sem kivétel. 
Az  első  meglepetés  akkor  ért,  amikor  rápillantottam 
a  naptárra.  Húsvéthétfő  itt  ugyanis  munkanap,  nagypén-
tek viszont munkaszünet. (Ez egyetlen tartományban nem 
érvényes;  Québec  provinciában  igenis  a  hétfő  a  szünnap. 
Ez egyáltalán nem meglepő; Québec mindig is kihúzott a 
nagy egységes kanadai juharlevél alól.) 
A  helyi  szokások  szerint  a  családok  húsvétvasárnap 
közös  étkezésre  gyűlnek  össze.  A  menü  általában  sonka 
pecsenyelével  leöntve,  köretnek  burgonyapürét,  párolt 
zöldségeket  és  salátákat  készítenek,  a  desszert  pedig  egy 
különleges  édes  zsemle  kandírozott  gyümölcsökkel.  A 
zsemle valószínűleg a kalács helyi megfelelője. Én az első 
húsvétom  alkalmából  megsütöttem  a  saját  kalácsomat, 
hogy  a  kanadai  családom  is  kipróbálhassa,  hogy  mi  ma-
gyarok mit sütünk ilyenkor. 
Húsvéti  szokásként  két  kiemelkedő  dolgot  említhe-
tünk  meg:  a  hagyományos  tojásfestést  és  a  húsvéti  tojás-
vadászatot. Mindkét program főleg a gyerekeknek szól. A 
tojásokat  otthon  vagy  az  iskolában  festik  és  állítják  ki.  A 
piros tojásnak itt nincs akkora kultusza, mint otthon; bár-
milyen színűek és mintázatúak lehetnek. 
Míg  Magyarországon  hagyományosan  „nyuszi-
fészket” építünk és abba rakjuk a tojásokat, itt a közösségi 
házak,  templomok  tojásvadászatot  szerveznek  a  gyerkő-
cöknek, akik megpróbálnak minél több, (általában csoki)-
tojást találni. Közben a szülők apró süteményekkel és üdí-
tővel kedveskednek a megfáradt „vadászoknak”. A végén 
kihirdetik a győztest és mindenki együtt örül. Természete-
sen  sok  helyen  a  tojásvadászat  meg  „szobai  program”, 
hiszen Kanadában húsvétkor még komoly hó eshet és iga-
zán  lehűlhet  a  hőmérséklet.  Itt  ilyenkor  meg  híre-hamva 
sincs a tavasznak. Az csak május vége felé várható. 
Kanadára  nagyon  jellemző,  hogy  sok  mindenből  itt 
van  a  világon  a  legnagyobb.  Így  hát  nem  meglepő,  hogy 
itt található a világ legnagyobb húsvéti tojása is. A gigan-
tikus  tojás  (képünkön)  az  ukrán  történelmi  faluban  talál-
ható és az első ukrán telepeseknek állít emléket. 
A  helyi  magyar  közösségben  is  sok  a  szerveződés. 
Általában  a  húsvét  utáni  hétvégén  rendezik  meg  az  éves 
tavaszi vásárt. A templomban működő jótékony 
nőegylet  ilyenkor  süt-főz,  hogy  vendégül  lássa 
az ide érkező családokat. A teadélutánnal egybe-
kötött  vásárban  lehet  előre  rendelt  hurkát,  kol-
bászt,  zserbót,  dobostortát  és  hasonló  hazai 
csemegéket vásárolni. Az így befolyó összeget a 
templomnak adományozzák. 
2007-ben  húsvétvasárnap  az  itteni  magyar 
templomba mentem istentiszteletre, tavaly pedig 
egy  kanadai  misé  vettem  részt  a  családommal. 
Bár Magyarország és Kanada tízezer kilométerre 
van  egymástól  a  földgömb  két  különböző  pont-
ján,  ilyenkor  mégis  mindkét  országban  ugyan-
arról szól az ige. Jézus feltámadásának örömhíre 
átöleli  a  glóbuszt.  Ez  a  biztos  kötelék  tart  össze 
minket  távolságra,  nézetekre,  különbségekre 
való tekintet nélkül. 
Linge Katalin 
 
Linge  Katalin  –  Jánosovits  Miklósné  presbiter 
testvérünknek,  gyülekezetünk  korábbi  felügyelőjének 
és  Jánosovits  Miklósnak,  alapítványunk  elnökének  a 
lánya  –  két  és  fél  éve  él  Calgaryban.  2007-ben 
esküdött örök hűséget a monori evangélikus közösség 
szabadtéri ceremóniájának keretében a kanadai Lesley 
Linge-vel. A pár áprilisra várja első gyermekét. 
background image
M
OZAIK
 
 
Világéletében  rádiós  akart  lenni  Lengyel  Anna,  a  Kossuth 
Rádió szerkesztő-riportere. A Déli Evangélikus Egyházke-
rület felügyelője minderről február 7-én, szombaton a Téli 
beszélgetés
  keretében  mesélt,  amikor  is  –  többek  között  – 
nemcsak  balassagyarmati  gyermekkorát  idézte  fel,  de 
otthonról hozott mély, magától értetődő hitéről is beszélt. 
Természetesen  a  férjével,  Rados  Péterrel  együtt  készített 
Egy  csepp  emberség
  című  műsorról  –  születéséről,  hátteré-
ről, megszólaltatottjairól és utóéletéről – is sok szó esett. 
 
 
Még tart a céladománygyűjtés! 
Egyházközségünk  presbitériuma  továbbra  is  várja  a  cél-
adományokat a gyülekezeti ház felújításához (egy, az ud-
varról is megközelíthető vizesblokknak – mosdó- és vécé-
helyiségeknek – a kialakításához). 
A támogatás lehetséges módjai: 
Pénzadomány
 közvetlenül az egyházközség bankszám-
laszámára (11742056-20051754) való átutalással vagy pos-
tai  csekken  történő  befizetéssel.  (Fontos,  hogy  bármelyik 
lehetőséget  is  választják,  a  közlemény  rovatba  feltétlenül 
írják oda, hogy „felújítási céladomány”!) 
Csempejegyzés
,  amely  során  különböző  címletű  (öt-
száz,  ezer,  kétezer  és  ötezer  forintos),  sorszámozott,  az 
egyházközség  felügyelője  és  gondnoka  aláírásával  hitele-
sített csempejegyet állítanak ki. 
Közvetlen tárgyi felajánlás
, ami lehet bármilyen, a kivi-
telezés során felhasználható, beépíthető eszköz. 
A  kivitelezői  munkában  történő  részvétel, 
hiszen  a  mun-
kálatok  minden  fázisában  szükség  van  a  szorgos-dolgos, 
hozzáértő kezekre. 
 
 
Ünnepeljünk együtt! 
Szeretettel  hívunk  és  várunk  mindenkit  június  14-
én,  vasárnap  10  órára  a  templomunk  felszentelésé-
nek  hetvenedik  évfordulója  alkalmából  tartandó 
ünnepi istentiszteletre és az azt követő fogadásra. Az 
alkalom  igehirdetői  szolgálatát 
dr.  Fabiny  Tamás,  az 
Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke végzi. 
 
S-hegyi Kálmán 
A hívást fogadd el! 
Városunk központját ha járod, 
Luther hitének templomát megtalálod. 
Tornyának feliratát olvasod, 
Harangjának zengését hallod. 
Buzgón hívogat immár hetven éve, 
Gondolj a múltra, emlékezz a szépre! 
 
A szép templom előtt a kőangyal is térdel, 
Jóságos szellemét fogadd igaz szívvel! 
Alázattal érkezz, ülj le egy padra, 
Az ott lévőkkel készülj az áhítatra! 
Hangos orgonaszóval szárnyal majd az ének, 
A legszebb bevezetője az a szentigének. 
A meghitt együttlét kárpótol mindenért, 
Imádkozz magadért, az egybegyűltekért! 
 
Fordulj magadhoz, két dolgot fogadj: 
Védd az iskolát, a templomot ne hagyd! 
Feledd, ha élet olykor meg is bánt; 
Tehetted azt, amit a hited el is várt. 
Az imádság hajléka erősítse a gyülekezetet, 
Szelíd harangszó mondjon érte köszönetet.
 
Bővebb információ: 
Iványiné Pecze Marianna: 06-20/770-3044 
Kovács Endre: 06-20/824-4915 
Trincsiné Márton Zsuzsanna: 06-20/824-4908 
Templomunk  felszentelésének  70.  évfordulójáról  az 
Alapkőben
  is  méltóképpen  szeretnénk  majd  megemlé-
kezni,  ezért  lapunk  2008/3.  számában  felhívással  for-
dultunk  Önökhöz.  S-hegyi  Kálmán  testvérünk  fentebb 
olvasható verse – egy gyülekezettörténeti cikkel együtt 
– ennek nyomán jutott el hozzánk. Továbbra is bátorí-
tunk  mindenkit,  hogy  ossza  meg  velünk  bármilyen 
olyan  emlékét,  amelyik  valamiképpen  kapcsolódik  a 
templom  építéséhez  vagy  eddigi  történetéhez.  Kíván-
csiak vagyunk arra is, ki mit szeret legjobban a temp-
lomunkban.  Természetesen  azt  is  tudni  szeretnénk, 
hogy miért… Várjuk jelentkezésüket a lelkészi hivatal-
ban vagy a judit.vitalis@lutheran.hu e-mail címen. Kö-
szönettel: 
Az Alapkő szerkesztői 
background image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadja a Monori Evangélikus Egyházközség 
Monor, Monorierdő, Csévharaszt és Vasad területén. 
Cím: 2200 Monor, Bajza u. 2. 
Telefon: (29) 410-108, (20) 824-4902; e-mail: monor@lutheran.hu 
Internet: http://monor.lutheran.hu 
Felelős kiadó: Selmeczi Lajos Péter lelkész 
Szerkeszti a Kommunikációs Bizottság 
 (Honthegyi Csilla, Iványiné Pecze Marianna, Selmecziné Fazekas Andrea, 
Vitális Judit, Vitálisné Malik Judit) 
Minden jog fenntartva! 
Monori Evangélikus Egyházközség 
Lelkészi Hivatala 
2200 MONOR, Bajza u. 2. 
Telefon: (29) 410-108, (20) 824-4902 
Hivatali idő: 
Szerda 16
00
–18
00
 
Péntek 8
00
–10
00
 
Rendkívüli alkalmak tavasszal és nyár elején
 
Városi gyermek- és sportnap 
Időpont: május 16., szombat 10-től 16 óráig 
Helyszín: Monor, sportpálya 
 
Tanévzáró családi és ifjúsági istentisztelet 
Időpont: június 21., vasárnap 10 óra 
Helyszín: Monor, evangélikus templom 
Vendégeink  a  Los  Alamos-i  testvérgyülekezet  képviselői.  (Az  is-
tentisztelet utána megbeszélés lesz azoknak, akik a két gyülekezet 
kapcsolatépítésében aktív szerepet vállalnak.) 
 
Nyári gyermek- és ifjúsági tábor 
Időpont: június 22–26., hétfőtől péntekig 
Helyszín: Felcsút, Noll-tanya 
Program:  sok-sok  éneklés,  játék,  kirándulás,  kézműves  foglalko-
zás,  sport  –  mindez  Istenre  figyelve.  (A  táborban  aktívan  részt 
vesznek majd amerikai vendégeink is.) 
 
 
Tavaszi beszélgetés időpontja lapzártánk idején még nem vált 
véglegessé. Kérjük, figyeljék a hirdetőtáblákat és a levelezőlistát, 
vagy érdeklődjenek a lelkészi hivatalban. 
Istentiszteletek 
virágvasárnaptól húsvéthétfőig 
Április 5., virágvasárnap
 
Monor 10.00: istentisztelet úrvacsorával 
Monorierdő 15.00: istentisztelet úrvacsorával 
 
Április 9., nagycsütörtök
 
Monor 18.00: istentisztelet úrvacsorával 
 
Április 10., nagypéntek
 
Monor 10.00: istentisztelet úrvacsorával 
Monor 18.00: passióolvasás 
 
Április 12., húsvétvasárnap
 
Monor 10.00: istentisztelet úrvacsorával 
Monorierdő 15.00: istentisztelet úrvacsorával 
 
Április 13., húsvéthétfő
 
Monor 10.00: istentisztelet úrvacsorával 
Vasad 17.00: istentisztelet 
 
 
Az istentiszteleti alkalmak 
évközi rendje
 
Monor,  evangélikus  templom: 
minden  va-
sárnap és ünnepnap 10 órakor (a hónap első 
és  harmadik  vasárnapján,  valamint  ünnep-
napokon  úrvacsorával;  minden  hónap  har-
madik  vasárnapján  családi  és  ifjúsági  isten-
tisztelet) 
 
Monorierdő, katolikus kápolna
: minden va-
sárnap és ünnepnap 15 órakor (a hónap első 
vasárnapján,  valamint  ünnepnap  úrvacsorá-
val) 
 
Csévharaszt,  Petőfi  Sándor  u.  104.
:  minden 
hónap első vasárnapján 16 óra 30 perckor 
 
Vasad,  református  templom
:  minden  hónap 
negyedik  vasárnapján  és  egyházi  ünnepeink 
második napján 17 órakor 
Egyházunk a világhálón 
Monori Evangélikus Egyházközség
: monor.lutheran.hu 
Magyarországi Evangélikus Egyház
: www.evangelikus.hu 
Evangélikus Élet
: www.evangelikuselet.hu 
Luther Kiadó:
 www.lutherkiado.hu 
MyLuther evangélikus közösségi oldal
: www.myluther.hu 
Tudja már, kinek ajánlja adója 1+1 százalékát? 
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035. 
 
A Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány adószáma: 
18691951-1-13. 
 
A Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány bankszámla-
száma: OTP Bank Rt. Monori Fiók 11742056-20053921. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031